Traka

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, konfigurere, programmere, idriftsætte og vedligeholde TRAKA komponenter, herunder:

• At kende enhederne fra hinanden, hvad de hedder, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen for derved at opnå viden om hardwarekomponenterne, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

• At opnå kendskab til software og installationsprincipperne for TRAKA

•  At kunne fejlsøge, diagnosticere og fejlfinde på et system / anlæg

Kurset afsluttes med en prøve, hvor der ved bestået udstedes et certifikat til deltageren.

Certificering
Når deltageren har gennemført og bestået kurset udstedes et personligt certifikat, der er gyldigt i 24 måneder, hvorefter det udløber automatisk. For opdatering af certifikatet er deltagelse i opdateringskursus nødvendigt, som deltageren selv er forpligtet til at tilmelde sig. 

En certificeret medarbejder giver firmaet status som TRAKA Certificeret. Ved certificering af medarbejdere udstedes et bevis som ASSA ABLOY Traka certifikat til virksomheden.

Forudsætninger
For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation, programmering og servicering af udstyret, skal du som minimum dokumentere at være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, herunder:
Grundlæggende kendskab til el-tekniske begreber.

Kursus i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser henholdsvis EVU's (EL- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) beskrivelser af uddannelser for installatører af Sikrings- og Alarmteknik:

• TCP/IP Grundlæggende (E625)


Praktiske informationer
Kurset er forbeholdt låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder der arbejder professionelt mod slutbrugere.

Medbring gerne egen PC til kurset (Der er PC i tilfælde af, at PC ikke medbringes).

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 16.00, inkl. forplejning).

Det afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart. Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves gebyr på 750 kr.

Kurset bliver kun oprettet, hvis der er tilmeldt minimum 3 personer. Vi forbeholder os derfor retten til at aflyse, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage