PULSE

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efter kurset, være i stand til at projektere, installere, konfigurere, programmere, idriftsætte og vedligeholde et PULSE system med Incedo Open.

Følgende emner bliver gennemgået:

• Gennemgang af PULSE produkter sortimentet, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen, for derved at opnå viden om hardwarekomponenterne, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

• At få det fornødne overblik og indblik, der gør dig i stand til at foretage projektering og finde den rette løsning med PULSE

• At opnå kendskab til Incedo Open softwaren og installationsprincipper

• At kunne betjene udstyret og ikke mindst kunne formidle/undervise andre (herunder slutbrugere) i betjeningen

• At kunne fejlsøge, diagnosticere på et PULSE system/anlæg

Kurset afsluttes med en prøve, hvor der ved bestået, udstedes et PULSE kursus certifikat til deltageren.


Certificering

Når deltageren har gennemført og bestået kurset udstedet et personligt certifikat, der er gyldigt i 12 måneder, hvorefter det udløber automatisk. For opdatering af certifikatet er deltagelse i opdateringskursus nødvendig, som deltageren selv er forpligtet til at tilmelde sig.


Forudsætninger

For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation, programmering og servicering af udstyret, skal du som minimum dokumentere at være uddannet låsesmed, elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

• Grundlæggende kendskab til el-tekniske begreber

• Gennemført og bestået NUSA AMU kursus 48385 Låseteknik, montage af Sikringsenheder

• Kendskab til og praktisk erfaring med pc, herunder operativsystem Windows i nyeste versioner

Praktiske informationer
Kurset er forbeholdt låsesmede

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 16.00, inkl. forplejning).

Der vil blive stillet al nødvendig udstyr til rådighed på kursus dagen.

Det afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart. Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 750,-

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 3 personer. Vi forbeholder os derfor ret til at aflyse kurset såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage