ARX Hardware

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, konfigurere, programmere, idriftsætte og vedligeholde ARX Hardware komponenter, herunder:

• At kende enhederne fra hinanden, hvad de hedder, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger samme for derved at opnå viden om hardwarekomponenterne, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

• At opnå kendskab til installationsprincipperne for ARX

• At kunne fejlsøge, diagnosticere og fejlfinde på et system/anlæg

Kurset afsluttes med en prøve, hvor bestået giver adgang til ARX Software kurset.

Forudsætninger
For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation, programmering og servicering af udstyret, skal du som minimum dokumentere at være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

• Grundlæggende kendskab til el-tekniske begreber

Kursus i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser henholdsvis EVU's (El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) beskrivelser af uddannelser for installatører af Sikrings- og Alarmteknik:

• TCP/IP Grundlæggende (E625)
• ADK, Installation (E327)
• ADK, IP Baseret anlæg (E329)

Praktiske informationer
Kurset er forbeholdt Låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder, der arbejder professionelt med elektronisk adgangskontrol mod slutbrugere.

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 16.00, inkl. forplejning).

Det afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D

2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart. Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 750,-

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 3 personer. Vi forbeholder os derfor ret til at aflyse kurset såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage