ARX adgangskontrol

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, konfigurere, programmere, idriftsætte og vedligeholde ARX Hardware/Software, herunder

- at kende hardware enhederne fra hinanden, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen.

- at opnå viden om hardwarekomponenternes funktionalitet og anvendelsesmuligheder

- at opnå kendskab til installationsprincipperne for ARX adgangskontrol

- at kunne fejlsøge, diagnosticere og fejlfinde på et system/installation

- at kende softwaremodulerne, deres funktionalitet og anvendelsesmuligheder

- at få det fornødne overblik og indblik, der gør det muligt at projektere og finde den rette løsning

- at kunne konfigurere ARX Software, inkl. idriftsættelse og installation på PC og server/klient

- at kunne betjene udstyret og formidle/undervise andre (herunder slutkunden) i betjeningen

Kurset afsluttes med en prøve, hvor der ved bestået udstedes et certifikat til deltageren.

Certificering

Når deltageren har gennemført og bestået kurset udstedes et personligt certifikat, der er gyldigt i 12 måneder, hvorefter det udløber automatisk. For opdatering af certifikatet er deltagelse i opdateringskursus nødvendig, som deltageren selv er forpligtet til at tilmelde sig. 

Forudsætninger

For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation, programmering og servicering af udstyret, skal du som minimum dokumentere at være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

- Grundlæggende kendskab til el-tekniske begreber

Kursus i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser henholdsvis EVU's (El og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) beskrivelser af uddannelser for installatører af Sikrings- og Alarmteknik.

Det anbefales, at kursister forinden har gennemgået 3 nedenstående kurser eller på anden vis opnået erfaring og tilegnet sig viden som nedenstående kurser for at kunne gennemføre ARX adgangskontrol kursus og bestå den efterfølgende prøve.

- TCP/IP Grundlæggende (E625)

- ADK, Installation (E327)

- ADK, IP baseret anlæg (E329)

Praktiske informationer

Kurset er forbeholdt Låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder, der arbejder professionelt med elektronisk adgangskontrol mod slutbrugere.

Kurset er gratis og varer 3 dage (kl. 09.00 - 16.00 inkl. forplejning)

Det afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart. Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 2.250,-

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 3 personer. Vi forbeholder os derfor ret til at aflyse kurset såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage