Aptus - MultiAccess Yale kursus

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, programmere, idriftsætte og vedligeholde et Aptus Multiaccess Styra anlæg med Yale Doorman, herunder:

  • At kende enhederne fra hinanden, hvad de hedder, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen, for derved at opnå viden om hardwarekomponenterne, funktionalitet og anvendelsesmuligheder.
  • At opnå kendskab til installationsprincipper.
  • At kunne fejlsøge, diagnosticere og fejlfinde på et Styra 3000 anlæg med Yale Doorman.
  • At kunne betjene udstyret og ikke mindst kunne formidle funktioner til Jeres kunder i betjeningen og anvendelse.

Forudsætninger

For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation og programmering af udstyret, skal du som minimum være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

  • Deltaget i to-dages kursus i Aptus – MultiAccess Styra – Basic.
  • Kendskab til MultiAccess og praktisk erfaring med Aptus installationer.

Der kræves ikke andre ASSA ABLOY kurser for at deltage på dette kursus, men udover ovennævnte forudsætninger forventes minimum 1 års praktisk erfaring med elektronisk adgangskontrol. 

Praktiske informationer

Kurset er forbeholdt montører og teknikere hos Låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder, der arbejder professionelt med elektronisk adgangskontrol i MultiAccess Styra mod slutbrugere.

Deltageren medbringer egne skriveredskaber og notatpapir. 

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 16.00, inkl. forplejning).

Kurset afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart.

Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på 750 kr.

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 5 personer. Vi forbeholder os derfor retten til at aflyse kurset, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage