Aptus – MultiAccess avanceret kurus

Gennem teoretiske og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, programmere, idriftsætte og vedligeholde et Aptus Multiaccess Styra anlæg, herunder:

  • At kende enhederne fra hinanden, hvad de hedder, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen, for derved at opnå viden om funktionalitet og anvendelsesmuligheder.
  • At opnå kendskab til Online Aptus Styer - Hantera
  • At opnå kendskab til Online Aptus Styer – Aptusportal
  • At opnå kendskab til Aptus booking
  • At opnå kendskab til Alarmer, roller og domæner
  • At kunne formidle funktioner til Jeres kunder i betjeningen og anvendelse.

 Forudsætninger

For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation og programmering af udstyret, skal du som minimum være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

  • Deltaget i to-dages kursus i Aptus – MultiAccess Styra – Basic.
  • Kendskab til MultiAccess og praktisk erfaring med Aptus installationer.
  • Forståelse for Aptus Servera (hosting).

Der kræves ikke andre ASSA ABLOY kurser for at deltage på dette kursus, men udover ovennævnte forudsætninger forventes minimum 1 års praktisk erfaring med elektronisk adgangskontrol.

Praktiske informationer

Kurset er forbeholdt montører og teknikere hos Låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder, der arbejder professionelt med elektronisk adgangskontrol i MultiAccess Styra mod slutbrugere.

Deltageren medbringer egne skriveredskaber og notatpapir.

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 16.00, inkl. forplejning).

Kurset afholdes hos: 

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart.

Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på 750 kr.

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 5 personer. Vi forbeholder os derfor retten til at aflyse kurset, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage