Aperio®

Gennem teoretisk og praktiske opgaver vil deltageren efterfølgende være i stand til at projektere, installere, konfigurere, programmere, idriftsætte og vedligeholde Aperio®, herunder:

• At kende enhederne fra hinanden, hvad de hedder, hvad de anvendes til og hvorledes de hænger sammen for derved at opnå viden om hardwarekomponenterne, funktionalitet og anvendelsesmuligheder.

• At få det fornødne overblik og indblik, der gør dig i stand til at foretage projektering og finde den rette løsning for produktet hvad angår adgangskontrol løsninger for Aperio®.

• At opnå kendskab til konfigurations- og installationsprincipper.

• At kunne betjene udstyret og ikke mindst kunne formidle/undervise andre (herunder deres kunder) i betjeningen.

• At kunne fejlsøge, diagnosticere og fejlfinde på Aperio®.

Forudsætninger
For at kunne opnå de fornødne kompetencer for installation, programmering og servicering af udstyret, skal du som minimum dokumentere at være uddannet Låsesmed, Elektriker eller have anden el-teknisk baggrund, og herunder have:

• Grundlæggende kendskab til el-tekniske begreber

• Kendskab til og praktisk erfaring med PC, herunder operativsystem Windows i nyeste versioner

Kurser i henhold til Undervisningsministeriets godkendte målbeskrivelser henholdsvis EVU´s (EL- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) beskrivelser af uddannelser for installatører af Sikrings- og Alarmteknik:

• TCP/IP grundlæggende (E625)
• ADK, Installation (E327)
• ADK, IP baseret anlæg (E329)

Der kræves ikke andre ASSA ABLOY kurser for at deltage på dette, men udover ovennævnte forudsætninger forventes minimum 1 års praktisk erfaring med elektronisk adgangskontrol.

Praktiske informationer
Kurset er forbeholdt montører og teknikere hos Låsesmede, El-installatører og Sikringsvirksomheder, der arbejder professionelt med elektronisk adgangskontrol med Aperio® mod slutbrugere.

Deltageren medbringer egen PC til kurset, og evt. skriveredskaber og notatpapir.

Kurset er gratis, og varer 1 dag (kl. 09.00 - 15.00, inkl. forplejning).

Det afholdes hos:

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup

Afbud skal meddeles ASSA ABLOY hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart. Afbud skal ske skriftligt til marketing.dk.openingsolutions@assaabloy.com
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på 350 kr.

Kurset bliver kun oprettet hvis der minimum er tilmeldt 6 personer. Vi forbeholder os derfor ret til at aflyse kurset såfremt der ikke er deltagere nok.

Tilbage